Samska        
           
 
         
  Click on images to enlarge
01 02 03 04
Hello, I'm Samska! 3-week old Samska at the trot Samska at walk Samska trotting with Skala
05 06 07  
Samska and Skala Samska standing with Skala Samska trotting with Skala